بیمه نامه آتش سوزی

بیمه نامه آتش سوزی ضامن تأمین خسارات مالی ناشی از حوادث پیرامون ماست که در اثر خطای انسان و یا عوامل خارجی به وقوع می‌پیوندد.

خطرات اصلی که در این بیمه قابل جبران است شامل آتش سوزی، صاعقه و انفجار می باشد.

 

خطرات اضافی و با انتخاب متقاضی شامل

  سیل، زلزله و آتش سوزی ناشی از آتش فشان، ضایعات ناشی از آب برف و باران، ترکیدگی لوله های آب، طوفان و گرد باد، سقوط هواپیما و هلیکوپتر و قطعات منفصله از آن‌ها، سرقت با شکست حرز، شکست شیشه، انفجار، ترکیدگی و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی، و پاک‌سازی محل مورد بیمه از ضایعات و مخروبه های بجا مانده در اثر حوادث ناشی از خطرات تحت پوشش پس از وقوع حادثه .

انواع بیمه های آتش سوزی

بیمه نامه صنعتی

کلیه ریسک‌های تولیدی، شامل کارخانجات و واحد های کارگاهی می‌تواند اموال منقول و غیر منقول خود را در مقابل خطرات فوق‌الذکر بیمه نمایند .

بیمه نامه غیر صنعتی

کلیه مرکز تجاری، فروشگاهی، اداری، تعمیرگاه‌ها، خدماتی خریدار این نوع بیمه نامه می‌باشند .

بیمه نامه انبارها و سراها

الف_ در صورت بیمه کردن اموال با سرمایه ثابت در طول اعتبار بیمه نامه، از مزایای پوشش‌های منتخب پس از وقوع حادثه طبق شرایط بیمه نامه تا حد سرمایه بیمه شده بهره‌مند می‌گردند .

ب_ سرمایه بیمه نامه با شرط شناور در طول اعتبار بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد. در این صورت بیمه گذار حق بیمه متناسب با سرمایه بیمه شده و مدت استفاده از بیمه نامه را می‌پردازد .

بیمه نامه مجتمع‌ها و واحد های مسکونی ویلایی و آپارتمانی

کلیه ساختمان‌ها، مشاعات و تأسیسات و اثاثیه منزل با سرمایه واقعی و انتخاب هر یک از خطرات اضافی تهدید کننده تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند .

بیمه نامه مرهوناتی

وثائق ملکی مشتریان در ازای تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به میزان وام دریافتی و مدت باز پرداخت تسهیلات به نفع بانک بیمه می‌شوند. با توجه با اینکه سرمایه بیمه شده به ارزش واقعی ملک مرهوناتی تحت پوشش قرار نمی‌گیرد، بهتر است صاحب ملک مازاد سرمایه واقعی را نیز به نفع بیمه نمایند .

۱- شرایط بیمه :

تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه های آتش سوزی شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات اصلی ( آتش سوزی، صاعقه و انفجار ) میباشد. علاوه بر خطرات مذکور، خسارت وارده به مورد بیمه در اثر خطرات تبعی مانند زلزله، سیل، طوفان و گردباد، سرقت، سقوط هواپیما، هلی کوپتر و یا قطعات آنها، ریزش، رانش و فروکش زمین، ترکیدگی لوله های آب، ضایعات ناشی از آب باران و برف، انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی و شکست شیشه را جبران می نماید

۲- راهنمای خرید :

۱/۲- مراجعه به شرکت بیمه ( دفاتر مرکزی ، نمایندگان و کارگزاران ) و درخواست بیمه نامه مورد نظر .

۲/۲- خرید بیمه نامه و پرداخت حق بیمه از طریق سایت شرکت به صورت آنلاین.

۳/۲- از طریق گوشی های هوشمند و نصب نرم افزار شرکت بیمه آرمان به اطلاعات فوق دسترسی و اقدام می نماید .

۳- مراحل صدور :

۱/۳- در صورت عدم مراجعه حضوری بیمه گذار به شرکت بیمه، مراحل صدور بیمه نامه با وارد نمودن اطلاعات مورد نظر در سایت انجام، سپس نسخه بیمه نامه  توسط بیمه گر برای بیمه گذار ارسال می گردد .

۲/۳- در صورت مراجعه حضوری به بیمه گر، پس از تکمیل اطلاعات فرم پیشنهاد بیمه، بیمه نامه صادر و به بیمه گذار تقدیم خواهد گردید .

* در صورت نیاز به بازدید، کارشناس بیمه گر به محل مورد بیمه اعزام، و پس از تائید و پذیرش ریسک اقدام به صدور بیمه نامه می گردد .

* پرداخت حق بیمه با درخواست بیمه گذار به دو صورت نقد و اقساط ( مطابق با دستورالعمل های بیمه گر ) امکان پذیر می باشد.

۴- شرایط پرداخت خسارت :

اعلام خسارت حد اکثر تا ۵ روز پس از وقوع آن، ارائه فهرست اشیاء نجات داده شده و مبلغ تقریبی خسارت حداکثر تا ۱۰روز از زمان وقوع حادثه توسط بیمه گذار انجام گیرد .

۵- نحوه پرداخت خسارت :

پرداخت خسارت به صورت ذیل انجام می گردد :

بازدید از مورد بیمه خسارت دیده ، تهیه عکس و گزارش حادثه ، استعلام بهاء اشیاء خسارت دیده و برآورد و پرداخت مبلغ خسارت  .

بدیهی است ، بررسی حادثه، مدارک و شواهد موجود و تطبیق آنها با شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه از اقدامات لازم جهت تعیین مبلغ خسارت و در صورت عدم پرداخت بودن خسارت، نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می گردد .

۶- مهلت پرداخت خسارت :

بیمه گر مکلف است ظرف ۴ هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد، اقدام به تسویه و پرداخت خسارت مینماید .

۷- مدارک اولیه  مورد نیاز جهت بررسی خسارت :

۱/۷- نامه اعلام خسارت بیمه گذار .

۲/۷- ارائه بیمه نامه آتش سوزی معتبر و شرایط پیوست آن .

۳/۷- گزارش مقامات ذیصلاح در خصوص چگونگی ایجاد حادثه .

۴/۷- صورت ریز لیست اموال آسیب دیده و نجات یافته .

۵/۷- ارائه اسناد مالکیت مورد بیمه آسیب دیده و مدارک شناسایی بیمه گذار  .

۸-  نحوه محاسبه حق بیمه  :

نحوه محاسبه حق بیمه به شرح ذیل می باشد .

* عوامل مهم و موثر در تعیین نرخ حق بیمه عبارتند از :

کارشناسی از ریسک و وجود شرایط ایمنی مناسب، سرمایه تحت پوشش، خطرات درخواستی، مدت بیمه .

۹-  تعریف اصطلاحات مورد نیاز در بیمه های آتش سوزی :

آتش : در این بیمه نامه منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد .

صاعقه : تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود می آید .

انفجار : آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط  گاز و یا بخار است .

۱۰- اطلاعات ضروری :

جهت دریافت خسارت واقعی:

توجه بیمه گذار را  به ماده ۱۰ قانون بیمه ( بیمه نمودن اموال به ارزش واقعی آنها ) و نیز رعایت مادتین  ۲۲ ، ۲۳ و ۲۷ شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی ( مواردی که بیمه گذار حقوق خود را از دست می دهد) جلب می نماید .

به بیمه گذار محترم توصیه میگردد به طور دقیق و کامل بیمه نامه، شرایط عمومی و خصوصی را مطالعه نمایند .

درصورت تشدید خطر در محل مورد بیمه (هرنوع تغییری که ریسک خطر را افزایش دهد) ، مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند.

پرداخت حق بیمه در زمان تعیین شده موجب پرداخت خسارت در حداقل زمان پس از وقوع آن میگردد.