امروزه وسائط نقلیه نقش مؤثری در زندگی روزمره و ارتقاء سطح کیفی آن اعم از سهولت در ترددهای شهری و مسافرت‌های برون شهری و صرفه جویی در زمان به خود اختصاص داده و از جایگاه ویژه ای در جوامع برخوردار هستند، اما از سوی دیگر استفاده از این وسایط، خطرات و خسارت‌هایی برای رانندگان، صاحبان و اشخاص ثالث به وجود آورده است.

با توجه به این که جبران این گونه خسارت‌ها بار مالی فراوانی را در پی دارد، اکثر رانندگان و صاحبان خودرو هنگام وقوع حادثه و ایجاد خسارت قادر به جبران هزینه های آن نیستند و با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

 شرکت بیمه آرمـــان (سهامی عام) با آگاهی از وضعیت زیان دیدگان ناشی از خسارت‌های مذکور برای جبران و رفع پیامدهای آن با ارائه بیمه نامه های خودرو سعی در جبران خسارت‌ها و رفع پیامد های آن نموده تا رانندگان و صاحبان خودروها بتوانند با برخورداری از مزایای این بیمه نامه‌ها احساس آرامش،آسایش و امنیت بنمایند.

انواع بیـمه های خـودرو

 بیمه شخص ثالث :

 در بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تحت پوشش قرار می‌گیرد. منظور از شخص ثالث کلیه اشخاصی (به غیر از راننده مسبب حادثه) که به سبب وقوع حوادث مرتبط با وسیله نقلیه مورد بیمه و یا محمولات آن دچار زیان‌های مالی و جانی شوند. زیان‌های مالی، زیان‌های مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود و زیان‌های جانی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی یا دیه فوت شخص ثالث می‌باشد .

 حوادث راننده :

پوشش این بیمه نامه شامل رانندگانی می گردد که بر اساس نظر مراجع ذیربط، در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند. تعهدات بیمه گر شامل پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزئی ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود.

بیمه بدنه خودرو :

 بیمه بدنه، خسارت‌هایی را که به علت حوادث مشمول بیمه (حادثه، تصادف، تصادم، واژگونی، سقوط، آتش سوزی، انفجار، صائقه، سرقت)  طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه خواه ناشی از تقصیر دارنده (راننده) و یا دیگران باشد جبران می‌نماید. بیمه گذار می‌تواند علاوه بر پوشش‌های فوق که پوشش‌های اصلی بیمه نامه می‌باشند اقدام به خرید پوشش‌های اضافی به شرح زیر نماید:

 * سرقت درجا (قطعات و لوازم درخواستی و یا کلیه قطعات)

 * شکست شیشه به تنهایی

* سیل، زلزله و آتشفشان

 *پاشیدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی

*غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیر

*نوسان قیمت    خودرو

شرکت بیمه آرمـــان (سهامی عام) در راستای رفاه حال بیمه گذاران و زیان‌دیدگان محترم و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های اضافی علاوه بر صدور بیمه نامه در اسرع وقت و حق بیمه مناسب، با حضور بموقع در صحنه تصادف و یا نشانی اعلام شده، خسارت‌های مالی را تا سقف ضوابط و مقررات جاری بیمه مرکزی، پرداخت می‌نماید.

شرایط بیمه نامه شخص ثالث:

براساس قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۲۱/۰۵/۱۳۸۷- کلیه دارندگان (اعم از مالک و یا متصرف ) وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) در بخش خسارت بدنی(جانی) و معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی را در بخش خسارت مالی نزد یکی از شرکت های بیمه (دارای مجوز فعالیت این رشته از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) بیمه نمایند.

معانی برخی از اصطلاحات فوق در آیین نامه اجرایی قانون صدر الاشاره:

شخص ثالث: هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیان های بدنی یا مالی می شود، به استثناء راننده مسبب حادثه.

خسارت های بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دایم) یا دیه فوت.

خسارت های مالی:

 زیان هایی که مسبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد می شود به استثنای موارد ذیل

۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

 ۲-خسارت وارده به محمولات وسلیه نقلیه مسبب حادثه

۳-خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

 ۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرایم

حوادث مشمول بیمه:

 هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خسارتی که از محمولات وسایل نقلیه دارای بیمه نامه فوق به اشخاص ثالث وارد می شود.

تعهدات بیمه گر:

بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مندرج در بیمه نامه خواهد بود.

بیمه حوادث راننده :

شرکت های بیمه موظفند همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را حداقل به میزان معادل ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام تحت پوشش قرار دهند و خرید این بیمه نامه برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اجباری است.

تعهدات بیمه گر:

پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزیی ناشی از حوادث رانندگی پوشش این بیمه نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذیربط، در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند. پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه، گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد.

راهنمای خرید:

 دارندگان خودرو، می توانند با مراجعه به هر یک از شعب و نمایندگان سراسر کشور نسبت به تحصیل بیمه های اجباری فوق اقدام نمایند.

بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی:

بیمه بدنه خودرو، خسارت های ناشی از حوادث مشمول بیمه را که مطابق شرایط عمومی ( آئین نامه شماره ۵۳ مصوب شورای عالی بیمه) و خصوصی (مندرج در بیمه نامه) خواه ناشی از تقصیر دارنده (راننده) و یا دیگران باشد جبران می کند.

خسارت های تحت پوشش:

۱ – خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

۲ – خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد .

۳ –  در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .

۴ – خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود، شامل هزینه های متعارف برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیرآن، حداکثر تا بیست درصد خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

بیمه گذار می تواند علاوه بر پوشش های فوق که پوشش های اصلی بیمه نامه می باشند اقدام به خرید پوشش های اضافی به شرح زیر نماید:

 •  سرقت درجا (قطعات و لوازم درخواستی ویا کلیه قطعات)
 •  شکست شیشه به تنهایی
 • سیل ، زلزله و آتشفشان
 • پاشیدن رنگ ، اسید و مواد شیمیایی
 • غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیر
 • نوسان قیمت خودرو

خسارتهای مستثنی شده :

 •  خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود .
 • خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد .
 • خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه .
 • خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه .
 • کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد .
 • زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه .

راهنمای خرید:

دارندگان خودرو، می توانند با مراجعه به هر یک از شعب و نمایندگان سراسر کشور نسبت به تحصیل بیمه نامه فوق اقدام نمایند.

“راهنمای اعلام و دریافت خسارت”

شرایط پرداخت خسارت مالی شخص ثالث :

براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد خسارت وارده به زیاندیده حد اکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۴ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی (پلیس راهور)پرداخت می گردد.

شرایط پرداخت خسارت بدنه :

بیمه گذار( مالک، وکیل وی یا ذینفع) با در نظر گرفتن شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه می تواند از تعهدات این پوشش به شرح ذیل بهرمند شود.

 1. در حوادثی که بیمه گذار یا متصرف قانونی مقصر حادثه باشد.
 2. در مواقعی که مقصر شناخته شده ای وجود داشته باشد و بیمه گذار زیاندیده محسوب گردد.
 3. خسارت های ناشی از سرقت جزئی و کلی.
 4. در حادثه ای که قهراً مقصر شناخته شده ای وجود نداشته باشد.
 5. حوادث ناشی از آتش سوزی و انفجار.

شرایط پرداخت خسارت جانی شخص ثالث :

پرداخت هرنوع دیه یا ارش ناشی ازحوادث رانندگی که توسط پزشکی قانونی ومراجع صالحه تایید وبه مصدوم ویا اولیای دم متوفی تعلق می گیرد.

شرایط پرداخت خسارت سرنشین(راننده) :

پرداخت غرامت فوت،نقص عضوومحدویت حرکتی ناشی ازحوادث رانندگی،البته غرامت متعلقه براساس تبصره۲بند۳آیین نامه شماره ۲/۶۷معادل مبلغ سرمایه بیمه مندرج دربیمه نامه محاسبه وپرداخت می گردد.شایان ذکراست به استناد بند(پ)ماده ۱۰آیین نامه۸۴شورای عالی بیمه تشخیص نقص عضو،ازکارافتادگی اعم ازکلی وجزئی وهمچنین میزان غرامت مربوطه بانظرپزشک معتمد بیمه گر تعیین می شود.

نحوه پرداخت خسارت :

در صورت دارابودن شرایط پرداخت خسارت وهمچنین ارائه مدارک مورد نیاز،ذینفع بامراجعه به مراکز پرداخت خسارت ویامراجعه کارشناس شرکت به وی خسارت اعلامی موردبررسی قرار گرفته وپس از ارزیابی پرداخت می گردد.

مهلت اعلام خسارت :

براساس ماده ۱۵ قانون بیمه در صورت بروز حادثه بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ اطلاع از وقوع حادثه مراتب را اعلام نماید.مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .

مدارک مورد نیاز خسارت بدنه

اصل بیمه نامه
اصل الحاقیه ( در صورت وجود )
اصل گواهینامه راننده مقصر
اصل کارت خودروی مقصر یا اصل سند خودرو
قولنامه یا وکالت نامه در صورت وجود
اصل کارت ملی مقصر
اصل بیمه نامه ثالث
اصل برگ کروکی راهور
سایرگزارش مقامات انتظامی و قضائی ( در صورت وجود )

مدارک مورد نیاز خسارت ثالث مالی

اصل بیمه نامه مقصر + پیوست اصل کوپن ( برش خسارت )
اصل الحاقیه ( در صورت وجود )
اصل گواهینامه راننده مقصر
اصل کارت خودروی مقصر
اصل کارت ملی مقصر
اصل بیمه نامه زیاندیده
اصل گواهینامه زیاندیده
اصل کارت خودروی زیاندیده
اصل کارت ملی زیاندیده
اصل کارت ملی مالک خودروی مقصر و یا زیاندیده( درصورتی که مالک شخص دیگری است )
بازدید هم زمان خودرو مقصر و زیاندیده توسط کارشناس شرکت
کروکی و یا گزارش مقامات انتظامی و قضائی ( درصورتی که خسارت وارده مشمول ماده۱۸ و ماده ۴ قانون نباشد)

مدارک مورد نیاز خسارت جانی (شخص ثالث)

تصویر برابر اصل بیمه نامه مقصر به انضمام اصل کوپن باطل شده
اصل یا تصویر الحاقیه ( در صورت وجود )
اصل یا تصویر برابر اصل شده گواهینامه راننده مقصر(ممهور به مهر دادگاه)
تصویر برابر اصل شده کارت خودروی مقصر(ممهور به مهر دادگاه) اصل یا
اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی راننده خودروی مقصر(ممهور به مهر دادگاه)
تصویر برابر اصل شده بیمه نامه زیاندیده (ممهور به مهر دادگاه)
تصویر برابر اصل شده گواهینامه زیاندیده(ممهور به مهر دادگاه)
اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت خودروی زیاندیده(ممهور به مهر دادگاه)
اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی راننده خودروی زیاندیده(ممهور به مهر دادگاه)
اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مصدومین(ممهور به مهر دادگاه)
اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه باطل شده متوفی(ممهور به مهر دادگاه)
اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه وراث(ممهور به مهر دادگاه)
اصل یا تصویر برابر اصل شده کروکی ( هیئت سه نفره / پنج و هفت نفره در صورت وجود )(ممهور به مهر دادگاه)
برگ صورتجلسه پلیس (ممهور به مهر دادگاه)(ممهور به مهر دادگاه)۱۱۰
اوراق و گزارشات انتظامی و قضائی(ممهور به مهر دادگاه)
تصویر برابر اصل شده نظریه های پزشکی قانونی(ممهور به مهر دادگاه)
تصویر برابر اصل شده خلاصه پرونده بالینی مراکز درمانی(ممهور به مهر دادگاه)
اصل برگ گواهی فوت یا جواز دفن یا معاینه جسد
انحصار وراثت ( نامحدود )(ممهور به مهر دادگاه)
اصل یا تصویر برابر با اصل شده رأی دادگاه

مدارک مورد نیاز خسارت جانی ( حوادث راننده )

نام مدرک
اصل بیمه نامه مقصر
اصل الحاقیه (درصورت وجود)
اصل گواهینامه راننده
اصل کارت خودرو
اصل کارت ملی راننده
اصل یا تصویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه وراث
کروکی ( هیئت سه نفره / پنج و هفت نفره در صورت وجود )
برگ صورتجلسه پلیس ۱۱۰
اوراق و گزارشات انتظامی و قضائی
تصویر برابر اصل شده نظریه های پزشکی قانونی به همراه خاتمه درمان
تصویر برابر اصل شده خلاصه پرونده بالینی مراکز درمانی
اصل برگ گواهی فوت یا جواز دفن یا معاینه جسد
انحصار وراثت ( نامحدود )
رأی دادگاه ( در صورت وجود )