منشور اخلاقی کندوی آرامش ایرانیان

ما کارکنان کندوی آرامش ایرانیان بیمه آرمان با تکیه بر مبانی ارزشی و باور به هدف خود که آسایش و آرامش خاطر مشتریان را در آن دیده ایم , تمام سعی و تلاش خود را در ر سیدن به این هدف به کار خواهیم گرفت و در این راه التزام عملی و اخلاقی به اصول زیر را بر خود واجب می دانیم:

  • نظم و انضباط در محل کار , آراستگی ظاهری و وقت شناسی
  • برخورد مناسب با مشتریان و ارباب رجوع و رعایت نزاکت
  • پرهیز از تخریب رقبا و انجام رقابت ناسالم و عادلانه
  • انجام کلیه امور در اسرع وقت
  • مسئولیت پذیری و تعهد کاری
  • نگهداری و حفاظت از دارایی های مجموعه
  • رازداری و خودداری از افشاء اسناد مجموعه و اطلاعات مشتریان
  • استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی

همچنین باور داریم با ایمان به خدای متعال و پایبندی به اصول فوق , سازمان در مسیر پیشرفت قرار گرفته و رضایت مشتریان خانواده کندو که همواره آن را در صدر اهداف خود قرار می دهیم به ارمغان خواهد آمد. بدیهی است در این مسیر از انتقادات و پیشنهادات استقبال کرده و آنها را هدیه ای از طرف مشتریان       می پنداریم.